Tag Archives: Dier

Nieuw Dier- De loodgieter

sketch uit het programma: Nieuw Dier
Video Rating: 4 / 5

Deze scene maakt onderdeel uit van een uitgebreid traininsgprogramma waarbij loodgieters getraind worden in omgangsvormen. De loodgiets krijgen hierbij de verschhillende scenes te zien en bespreken vervolgens in groepsverband wat er allemaal fout gaat in de omgang met de klant. Het trainingspakket werd onder de naam “Weet wat water is!” met succes ingezet door en groot loodgietersbedrijf. Pelicula (www.pelicula.nl) realiseerde de nagespeelde scenes in nauwe samenwerking met Stoer Theaterprodukties.